Zarząd
dziedzictwo.org.pl
Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie tworzą:
  • Prezes - biskup prof. dr hab. Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

  • Wiceprezesmgr inż. Maria Liwczak

  • Sekretarzmgr Beata Kościółek

  • Członekks. dr Marek Studenski

  • Członekks. Jacek Gracz

 • Członekks. dr Andrzej Abdank Kozubski