Projekty unijne
dziedzictwo.org.pl

1.

"Akademia licealisty" projekt realizowany w KLO w Cieszynie,
dofinansowanie 160.796,25 zł, wkład własny 8.933,13 zł.

2.

"Aktywne przedszkolaki" projekt realizowany w Katolickim Przedszkolu w Cieszynie,
dofinansowanie 162.697,12 zł , wkład własny 28.711,26 zł .